Privacyverklaring - De Kapper Middelburg
19615
page-template-default,page,page-id-19615,bridge-core-1.0.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Privacyverklaring De Kapper Middelburg.

De Kapper draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Websitebezoekers

De website van De Kapper is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

De Kapper verwerkt gegevens die u ons via een contactformulier of e-mail verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor het kunnen beantwoorden van uw vragen en/of het verstrekken van informatie.
De Kapper verwerkt gegevens die u ons via de ‘Online Afspraak maken’-portal verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om een afspraak in te plannen. Tevens worden deze gegevens gebruikt bij het versturen van service- en actiemail. Tijdens de kapperbeurt wordt ook genoteerd welke producten wij gebruiken zodat wij deze gegevens, wanneer nodig, kunnen raadplegen.

 

De gegevens, die wij verwerken zijn:

 • Tijd/Datum afspraak
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Producten die gebruikt zijn

 

Personeelsleden van De Kapper

De Kapper publiceert persoonsgegevens van medewerkers met als doel kennismaking en informatievoorziening. Op de Team pagina staat deze informatie.

 

De persoonsgegevens, die wij publiceren zijn:

 • Naam
 • Persoonlijke achtergrond
 • Foto
 • Werkdagen

 

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekappermiddelburg.nl. De Kapper zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Gegevens die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk zijn worden dan uit ons systeem verwijderd.

Delen met anderen.

De Kapper verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging.

De Kapper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De Kapper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.